Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Завдання другого туру NetOI-2008
 Завдання слід виконати до 0 годин 22 грудня 2008 р.


 
Задача Summa

Задано 2 натуральних  числа N1 та N2. Необхідно вирахувати суму цифр всіх чисел від  N1 до N2. 
Технічні умови:
Програма Summa зчитує з клавіатури через пропуск два натуральних числа N1, N2 (N1, N2<= 2000000000, N1<=N2). Програма виводить на екран єдине число – знайдену суму.
Приклад
Введення  21 24
Виведення 18

 
Задача Market


Покупець має купюри номіналом A(1)…,A(N), а продавець  B(1)…,B(M). Необхідно знайти максимальну вартість товару Р, яку покупець не зможе купити, тому що не має можливості точно розрахуватися за цей товар з продавцем, хоча грошей на купівлю товару достатньо.
Технічні умови: Програма Market  зчитує з клавіатури кількість купюр у покупця N, потім N  натуральних чисел – номінали купюр покупця, потім кількість купюр у продавця M, а потім  М натуральних чисел – номінали купюр у продавця. Всі числа розділено пропуском. Кількість купюр в початковий момент у кожного не перевищує 10000, а номінал кожної купюри не більший за 50000. Програма виводить на екран єдине число P.
Приклад
Введення 3 10 5 20 3 1 5 2
Виведення 31


Задача  Winner


Деяка кількість гравців N (завжди більше однієї людини), одночасно починають грати у віртуальному казино, заздалегідь внісши до "банку" гри грошову суму у розмірі Z грошових одиниць кожен. Гра полягає в наступному:
1. На початку кожного раунду віртуальне казино стягує в свою користь з кожного з учасників поточного раунду грошову суму у розмірі T грошових одиниць. Величина T до завершення гри не змінюється. В результаті цього "банк" гри на початку кожного раунду зменшується на певну суму грошових коштів.
2. Під час кожного з раундів, що проводяться, віртуальне казино якимсь чином однозначно визначає серед гравців одного, що програв  в поточному раунді.
3. Програвший виходить з гри. Поточний раунд на цьому закінчується.

4. Кожен подальший раунд гри віртуальне казино проводить за таким же принципом, послідовно виконуючи всі три вищезгаданих правила, але тільки вже з гравцями, що залишилися в грі.

Гра продовжується до тих пір, поки в ній не залишиться один гравець - переможець. Виграшем переможця є вся грошова сума, що залишилася в "бан
ку" гри на момент її закінчення. При якій початковій кількості учасників виграш переможця буде максимальним і чому дорівнюватиме цей максимальний виграш?
Технічні умови:  Програма Winner читає з клавіатури через пропуск два числа Z і T (100<=Z<=50000, 1<=T<=50). Програма виводить на екран два шуканих числа, розділених пропуском. За наявності більше, ніж  одного правильного варіанту відповіді слід виводити  найбільший виграш при найменшій кількості  гравців.
Приклад
Введення 110  20
Виведення 5 270  
 
Задача Device

Для проведення експериментів необхідно вибрати з N наявних приладів тільки три. Для цього виконують таку операцію - якщо в групі приладів більше трьох, то їх нумерують і вибирають одну з груп: з парними або непарними номерами. Операцію повторюють доти, доки в групі не залишиться три чи менше приладів. Якщо їх залишиться рівно три, то вони використовуються для експерименту. Напишіть програму, яка підрахує кількість способів такого вибору приладів.
Технічні умови:  Програма Device читає з клавіатури число N (1<=N<=2147483647) і виводить на екран знайдену кількість способів.
 Приклад
Введення 6
Виведення 2
Задача  Cavalery


На шахівниці  розміром  NxM знаходиться Q коней в різних клітинках. Шахіст намагається зібрати  всіх коней в одну, відому йому клітинку. Знайти мінімальну кількість ходів, яку потрібно для цього зробити шахісту. Якщо задача не має розв’язку (а це буває тоді, коли хоча б 1 кінь не може дійти до заданої клітинки), повідомити про це. Мабуть, вам вже зрозуміло, що в одній клітинці може знаходитись одночасно скільки завгодно коней.
Технічні умови:
Програма Cavalery читає з клавіатури розміри шахівниці N, M  (2 ≤ NM ≤ 100), координати клітинки, де коні повинні зібратися, S, T (номер рядка та стовпчика), кількість коней Q (0 ≤ Q ≤ 10000), потім Q  пар чисел – координати кожного коня. Програма виводить на екран  одне число – мінімальну кількість ходів, або, якщо задача не має розв’язку,   кількість коней, що не можуть дійти до заданої клітинки.

Приклад :

Введення 4 4 1 1 3 2 3 3 2 3 3
Виведення 6
Введення 5 5 3 4 0
Виведення 0


Завдання підготували Г.Непомнящий, О.Плакидюк, Ю.Пасіхов

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"