Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Технічне забезпечення

               Технiчнi умови
Вхiднi даннi завжди коректнi. Програма повинна завершуватися з кодом виходу 0.

Програми учасникiв НЕ БУДУТЬ правильно  оцiненi,  якщо  вони виводять на екран будь-що, крiм того, що вказано в умовi, чекають вводу з клавiатури, не  вказаного  в  умовi,  працюють  з файлами  чи  звертаються  до  зовнiшнiх  пристроїв   (не    можна використовувати модулi CRT, DOS чи Graph в Pascal-i). Для трансляцiї програм  на  мовi  Pascal та консольних додатків, створених в середовищі Lazarus  використовується компiлятор Free Pascal Compiler 3.0.0. Версiї цього компiлятора   можна  взяти   на    серверi //www.freepascal.org

 Ви можете  користуватися  iншими компiляторами, наприклад Borland Pascal 7.0,  але  при  цьому  не використовуйте розширень, що виходять за стандарт мови.    

  Для трансляцiї програм на мовах  C  и  C++  використовується компiлятор GNU Compiler Collection 4.4.7. Версiї для MS  DOS  та MS Windows можна  взяти  на  серверах  //www.delorie.com та //www.mingw.org ,  для iнших систем  його  можна  отримати  на //gcc.gnu.org
   При  компiляцiї  програм,  написаних    на    C    та    C++ використовується режим  повної   сумiсностi   з  стандартом  ANSI.  Програма збирається разом з математичною бiблiотекою.

  Ви  можете користуватись iншими компiляторами, але врахуйте, що GNU C не пiдтримує  розширень, якi  виходять  за  стандарт  мови.  Наприклад немає  ключових  слiв  far,  near, бiблiотек conio, dos, io та iнших.   

Програми, написані мовою PYTHON 2.* , будуть виконуватися в середовищі Python 2.6.6 . При цьому при он-лайн перевірці та остаточній здачі розв'язків файли повинні мати розширення імеі файлу *.py. Програми, написані мовою  PYTHON 3.*  повинні мати розширення імені файлу *.py3 і викнуються в середовищі Python 3.3.3.

Програми, написані мовою JAVA виконуються в середовищі java version "1.7.0_101"

УВЖУРІ ОЛІМПІАДИ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО РОЗВ'ЯЗКИ, ВИКОНАНІ МОВОЮ  JAVA, БУДУТЬ НАБИРАТИ ПОВНИЙ БАЛ ЧЕРЕЗ ЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ КОЖНОГО ТЕСТА.

 


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"