Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Perfectlines

Задача Perfectlines


"Досконалі рядки". Поняття гармонії, ідеалу та досконалості вперше з'явились у Стародавній Греції і розвивались філософами епохи Відродження, а в подальшому І.Кантом та німецькими романтиками. Вносячи свій посильній внесок у розвиток цих понять, запропонуємо таку задачу. Дано рядок символів S, що складається з маленьких літер латинської абетки. Рядок T називається ідеальним в S, если T+T є підрядком S. Максимальна довжина ідеального в S рядка називається індексом досконалості S. Якщо ідеальних в S рядків не існує, то індекс досконалості S вважають рівним нулю. Напишіть програму, яка визначає індекс досконалості даного рядка.  Зауваження: A+B позначає конкатенацію рядків A і B.
Ппдрядком рядка S називається послідовність символів рядка S, що йдуть підряд.

Технічні умови:

Програма Perfectlines повинна зчитати рядок S з клавіатури. Довжина рядка не перевищує 100 символів. Програма должна визначити індекс досконалості рядка S і надрукувати його на екрані.
Приклад
Введення
hehadhadit
Виведення
3
 


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"