Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Завдання відбіркового туру 1
Square2

Square2

      У далекій країні Квадратландії завод випускав труби лише довжинами, які є квадратом деякого цілого числа. Необхідно визначити мінімальну кількість таких труб, щоб разом вони утворили трубу довжиною N (N≤30000000). Наприклад, трубу довжиною 61 можна утворити об'єднавши дві труби 36+25.

    Технічні умови. Програма читає з клавіатури єдине число N і виводить на екран шукану кількість труб.

    Приклади
           Введення   9
           Виведення   1

           Введення   61
           Виведення   2


Задача Cutting

Маленький хлопчик намалював на листку в клітинку систему координат так, що осі розміщено по лініях клітинок, а масштабна одиниця рівна стороні клітинки. Потім він намалював замкнуту ламану, що проходить по сторонах клітинок. При цьому, малюючи, не звертав уваги на те, скільки разів олівець проходить по одній і тій же лінії.
Далі хлопчик акуратно лезом для гоління зробив розріз по лінії свого малюнку. Скільки клітинок вирізав хлопчик?

Технічні умови:
Ви вводите з клавіатури кількість дільниць ламаної n (1<=n<=1000), потім координати вершин ламаної в порядку обходу ( не більші 50 за абсолютною величиною ). Ви виводите на екран кількість вирізаних клітинок.
Приклад:
Введення:
8 0 0 4 0 4 1 3 1 3 -1 2 -1 2 2 0 2 

Виведення:
6


Задача Subnet

Мережа SubNet складається з N пронумерованих комп'ютерів, деякі пари з яких з'єднано провідними каналами зв'язку. Довжина кожного каналу відома. Зрозуміло, не існує каналу, що з'єднує комп'ютер сам з собою. По каналу інформація передається в обидві сторони. Між будь-якими двома комп'ютерами існує не більше одного каналу. Головний сервер мережі SubNet має номер 1. Мережні протоколи SubNet забезпечують найкоротший шлях до сервера від будь-якого з К комп'ютерів, що надсилають в даний момент часу пакети на сервер. Яка максимальна довжина тієї частини мережі, по якій проходять пакети від усіх К комп'ютерів, перш ніж потрапити на сервер?

Технічні умови: Програма читає з клавіатури цілі числа N, M, K, далі - K натуральних чисел, далі - M груп по три натуральних числа -номери з'єднаних комп'ютерів та довжина каналу між ними, що не перевищує 1000. Всі числа розділено пропусками. Мережу збудовано так, що пакети з будь-якого комп'ютера можуть дістатися до сервера.

(2<=N<=1000, 1<=M<=10000, 1<=K<=100)
N - кількість комп'ютерівв мережі,
M - кількість відрізків кабелю, що з'єднують комп'ютери попарно,
К -кількість комп'ютерів, що надсилають сигнали на сервер (введені К натуральних чисел - їх номери).


Програма виводить на екран найбільшу довжину каналів, якими, за згаданих  умов, проходять пакети від всіх К комп'ютерів на сервер.

 

Приклади.

Введення> 4 5 2 2 3 1 4 1 4 2 1 4 3 1 1 2 2 1 3 2
Виведення> 1

Введення> 4 5 2 2 3 1 4 1 4 2 1 4 3 1 1 2 1 1 3 1
Виведення> 0

 Задача Lines2

Задана множина відрізків. Яке найменше число відрізків слід вилучити із множини, щоб із числа відрізків,що залишились можна було скласти многокутник, використовуючи відрізки у якості його сторін. Многокутник повинен мати ненульову площу.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури записане ціле число N (3 ≤ N ≤ 50), де N – кількість відрізків у множині, далі  послідовність довжиною N цілих чисел, кожне із яких від 1 до 106 включно. Всі числа розділено пропусками. Програма виводить на екран найменшу кількість відрізків, які потрібно вилучити із заданої множини, щоб із відрізків, що залишились можна було скласти многокутник. Якщо із любої підмножини відрізків скласти многокутник неможна, виведіть  -1.

Приклади

 

Введення

 

Виведення

4 1 1 1 100

   1

3  1 2 3

  -1


Задача Palindrom3

Паліндромом, як відомо, називається симетрична послідовність символів, тобто така послідовність, в якій рівні попарно всі символи, рівновіддалені від кінців послідовності.

Давайте складемо програму, яка по заданій послідовності невід’ємних  чисел видасть довжину максимального паліндрома, що є безперервною підпослідовністю послідовності, що отримана з цифр десяткових значень вихідної послідовності, виписаних підряд. Наприклад, якщо задана послідовність 7, 12, 43, 421, 7503, то послідовність цифр цих чисел буде 7,1,2,4,3,4,2,1,7,5,0,3. Вочевидь, перші 9 членів цієї послідовності складають паліндром, який є щонайдовшим. Відповідно, відповідь буде 9.

Кількість чисел, цифри яких служитимуть рядком для знаходження паліндрома, не перевищує 500. Кожне з цих чисел не менше 0 і не більше 2,000,000,000.

 

Технічні умови. Програма читає числа вхідної послідовності, що записані в одному рядку через пропуск та виводить на екран єдине число – відповідь задачі

           

Приклад

Введення

332 7 12 43 421 750 233

Виведення

9

 

 

 

 


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"