Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Условия задач
 

Задача Boxes

 

     Є N однакових предметів і M пронумерованих ящиків. Складіть програму  Boxes, яка б визначала, скільки існує різних способів, якими можна розмістити всі ці предмети у ящиках. Способи вважаються різними, якщо вони відрізняються кількістю предметів хоча б в одному з ящиків.

 

  Технічні умови. Програма читає з клавіатури 2 числа M i N  (M >=1, N >= 1, M+N <= 60). Програма виводить на екран єдине число – шукану величину.

  Приклад

        Введення

         2

       Виведення

        3

 

Задача Bus

 

     Як відомо, в автобусах пасажирам видають квитки з унікальним номером. Щасливим будемо називати такі квитки, в яких сума цифр, що стоять на парних позиціях у номері, рівна сумі цифр, що стоять на непарних позиціях. Відомо також, що квитки видаються підряд в порядку зростання номерів. Василю видали квиток. Глянувши на його номер, він вирішив вирахувати  мінімальний номер щасливого квитка, номер якого більший за номер його квитка. Допоможіть Василеві.

 

  Технічні умови. Програма читає з клавіатури єдине число - номер  квитка Василя, який містить  не більше за 100 десяткових цифр. Програма виводить на екран мінімальний номер щасливого квитка, більший за номер квитка Василя.

  Приклади

        Введення                Виведення

        123123                     123134

        Введення               Виведення

        99                              110   

 

Задача Elephant  

 

    Є шахова дошка NxN  клітинок. На дошку встановили M  шахових слонів. Як відомо, така шахова фігура "прострілює" клітинки поля по діагоналі. Будемо називати ті клітинки, які не "прострілюються" хоча б одним слоном, безпечними. Потрібно порахувати кількість таких безпечних клітинок.

    Технічні умови. Програма читає з клавіатури два числа: N (1 ≤ N ≤ 1000 000) і М (1 ≤ M ≤ 10 000) через один пропуск, а далі M пар чисел від 1 до N включно – номер стрічки і номер стовпця дошки через один пропуск, на перетині яких знаходиться відповідний слон. Стрічки нумеруються знизу вгору, а стовпці – зліва на право, нумерація і стрічок, і стовпців розпочинається з одиниці. Ніякі 2 слони не стоять в одній клітинці. Програма виводить єдине число – кількість безпечних клітинок.

    Приклад

         Введення                                              Виведення

         10 6 4 7 8 5 8 7 6 2 9 7 8 4                   33

 
 

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"