Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Задания 1-го тура (2.11.04-16.11.04)

Задача Boredom

Василь та Петро бавилися на уроці. На прямокутному аркуші паперу в клітинку Василь по лінях сітки малює відрізок, паралельний одному з країв аркуша, та рамку прямокутної форми. Він шепоче на вухо Петрові координати кінців відрізка та координати двух протилежних кутів рамки, а Петро намагається швидко визначити довжину частини відрізка, що опинилася всередині рамки. У нього це погано виходило, і він написав програмку, яка це робила завжди правильно. Напишіть її й ви.

Технічні умови. Координати - цілі числа, що не перевищують по модулю 35000.

Введення-виведення. Ви вводите з клавіатури через пропуск 8 чисел - координати початку та кінця відрізка та координати протилежних кутів рамки. Ви виводите на екран одне число - довжину частини відрізка, що виявилась всередині рамки.

Приклади.

Введення> 4 1 9 1 2 3 5 -2
Виведення> 1

Введення> 2 1 2 7 -2 2 2 -2
Виведення> 0


Задача Combination

Дана послідовність, що складається з N натуральних чисел. Написати програму, що визначає, чи є ця послідовність перестановкою перших N натуральних чисел.

Технічні умови. N - не більше 10000, а кожне з чисел менше 2000000.

Введення-виведення. Ви вводите з клавіатури число N, а потім - N натуральних чисел через пропуск. Ви виводите на екран 0, якщо послідовність виявиться перестановкою, а якщо ні - мінімальне число, що не входить в цю послідовність.

Приклади.

Введення> 3 2 1 3
Виведення>0

Введення> 3 1 4 2
Виведення>3


Задача Patience

На столі лежать колоди гральних карт. В найтоншій колоді - p карт, у другій - p+1, в третій - p+2 і т.д., в останній - K карт. Шапокляк розкладає пасьянс.
Взявши до рук будь-яку з колод, вона, якщо число карт в ній парне, повертає стопку на місце, зменшивши наполовину кількість карт у ній, (зайві карти ховає до шухляди), а якщо кількість карт у колоді непарна, то збільшує їх кількість в три рази і додає ще одну карту, а вже тоді кладе колоду на стіл (звичайно, карт у неї в шухляді для цієї операції достатньо). Якщо в будь-якій колоді залишиться лише дві карти, вона більше її не бере. Пасьянс сходився, якщо у всіх стопках залишалося по дві карти.
Скажіть, чи завжди сходився пасьянс, і якщо сходився - скільки разів Шапокляк повинна брати зі столу карти?

Технічні умови: Ви вводите з клавіатури 2 числа через пропуск: р і K
2< p< К і К<1000.
Ви виводите на екран одне число - 0, якщо пасьянс не сходиться, та, якщо сходиться, - кількість "ходів" Шапокляк.

Приклад.

Введення> 5 8
Виведення>28


Задача Tale

Огорожа лісу представлена опуклим багатокутником з фiртками у вершинах. Всі пари фiрток з'єднані між собою прямими стежками. Червона Шапочка та Сірий Вовк часто гуляють по лісу, рухаючись від фiртки до фiртки, нікуди не звертаючи. Чи є у Вовка шанс зустріти Червону Шапочку в лісі?

Технічні умови: Фiртки задані своїми номерами у порядку обходу. Ви вводите з клавіатури n - кількість прогулянок наших героїв (1<=n<=10), а потім n груп по 5 чисел в кожній k, a, b, c, d, де

  • k - кількість фiрток (4<=a<=100)
  • a - номер "стартової" фiртки Червоної Шапочки
  • b - номер "фінішної" фiртки Червоної Шапочки
  • c - номер "стартової" фiртки Вовка
  • d - номер "фінішної" фiртки Вовка
Всі числа вводяться через пропуск.

Ви виводите на екран одну строку без пропусків послідовність з n нулів та одиниць - 0, якщо зустріч неможлива, та 1, якщо зустріч може відбутися.

Приклад.

Введення> 3 10 4 6 5 7 10 1 3 1 5 10 1 8 2 4
Виведення> 100


Задача Speed

Ракета стартує з початковою швидкістю V (м/с) та рухається прямолінійно з постійним прискоренням A (м/c*c). Який за рахунком метр шляху буде пройдено першим за час, менший від заданого T (c) ?

Технічні умови: Ви вводите з клавіатури три дiйсних числа A, V, T через пропуск. Ви виводите на екран одне натуральное число - шукану величину.

0<=V<1000
0.001<A<1000
0.001<T<1000

Приклади.

Введення> 1 0 1
Виведення> 2

Введення> 0.3 3.5 0.008
Виведення> 26022


Г.Кравець, Г.Непомнящий, Ю.Пасіхов, М.Сахно


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"