Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Организация олимпиады

Организація олімпиади

    Щоб стати учасником олiмпiади, потрiбно  зареструватись  та отримати iдентифiкацiйний код (див. додаток A).

     Олiмпiада проходить в 4 тури. Три тури - off-line,  учасники отримують завдання по e-mail  та  протягом  вказаного  в  термiну вiдправляють  свої  розв'язки  на  перевiрку.   При    оформленнi розв'язкiв слiд чiтко виконувати технiчнi умови задачi та  правил оформлення  листiв  ((див. додаток В)).  Весь   процес    прийому розв'язкiв  i   їх    перевiрки    автоматизовано.    Передбаченi чат-консультацiї в реальному часi з членами журi  для  уточнюючих запитань по умовам та оформленню розв'язкiв. Час чат-консультацiй по кожному туру учасникам буде  повiдомлено  разом  з  завданням. Консультацiї можна буде отримати в  форумi  олiмпiади.  Четвертий тур планується провести в режимi реального часу (real-time).  Для
участi в 4-му турi учасникам знадобиться повний доступ в iнтернет протягом декiлькох годин. Правила  проведення  4-го  туру  будуть розiсланi учасникам олiмпiади додатково. Всi переможцi  олiмпiади отримують  дипломи  МОН  України.  Планується  участь  переможцiв номiнацiї "школярi України" в 4  етапi  Всеукраїнської  олiмпiади школярiв поза квотою команди регiону.


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"