Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
задания для учеников 10-11 классов

 

Задача Ships. На  судоремонтний завод  для докового ремонту одночасно  прийшло N суден. В док на ремонт може зайти тільки одне  судно. Необхідний  час стоянки в доці кожного судна різний. Після ремонту судно одразу йде в рейс Скласти програму, що визначає  черговість постановки суден в док,  при якій сумарні  втрати часу від простою суден мінімальні.

Технічні умови. Програма  Ships  з пристрою стандартного введення з першого рядка  N – число суден, що прийшли на  ремонт (10£N£10000). В наступних N рядках – пари чисел – номер корабля  та через пропуск – час ремонту (натуральні числа, не більші 10000). Програма виводить на пристрій стандартного виведення послідовність номерів суден, згідно якої  вони заходять на ремонт. Номери розділені пропусками.

Приклад.

Введення                         Виведення   

3                                       2 

3 6                                    3     

1 12                                  1

2 4

 

Задача Barrier2018. З точки А в точку В рухається людина. Є n прямолінійних парканів, які ніде не мають спільних точок і через які людина не може перелізти. Знайти довжину найкоротшого шляху людини з А в В.

Технічні умови. Програма  Barrier2018 читає з пристрою стандартного введення через пропуски  координати точки А,  координати точки В,  кількість парканів (не більше 20), далі - n груп по 4 числа – координати кінців чергового паркану. Всі координати – цілі числа, не більші за абсолютною величиною 10000. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине дійсне число – довжину шуканого шляху. Відповідь можете не заокруглювати.

Приклад

Введення                                                               Виведення

1  0  12  0 2 4 1 4 –1 5 –1 5 1                                 1.1233345472033855E+001

Задача  Lucky. Герой олімпіад, десятикласник Василько Пупкін, прямуючи на шкільну олімпіаду з інформатики, купив в трамваї квиток з номером N та зберіг його. Через рік, в цьому ж трамваї, по дорозі на олімпіаду, увінчаний минулими перемогами, Василь купив квиток, сума цифр якого виявилась такою ж, як і в торішнього. Бажаючи перевірити свое щастя, Василь дізнався в кондуктора, що номери квитків - послідовний ряд натуральних чисел, квитки продаються строго по порядку номерів, і така сума цифр не зустрічалась в жодного з проданих між олімпіаду квитків. З яким номером купив квиток Василь вдруге? Номер квитка містить не більше100 цифр і не починається з 0.

 

Технічні умови. Програма  Lucky читає з пристрою стандартного введення число N та виводить на пристрій стандартного виведення єдине шукане число.

 

Приклад

 Введення:   54

 Вивендення  63

 

Задача   Cars. Двi прямi дороги перетинаються.  Кожна  з дорiг  є координатною вiссю, з початком координат у точці їх перетину. Два авто  рухаються по дорогах з швидкостями  V1 та V2 (м/с). Кут  мiж напрямками  руху  А градусiв. Якщо швидкiсть  -  число  додатне,  то  її  напрямок  спiвпадає  з  напрямком вiдповiдної вiсi, якщо  вiд'ємне, то авто  їде  в протилежному напрямку. В початковий  момент часу авто мали  координати  S1 та  S2 (м).  На якiй мiнiмальнiй  вiдстанi  один  вiд  другого  можуть опинитися авто пiд час свого руху? Всi  величини  дійсні і не перевищують 1038 за абсолютною величиною.

Технiчнi умови: Програма Cars читає з пристрою стандартного введення числа A, V1, V2, S1, S2  через пропуск і виводить на пристрій стандартного виведення єдине шукане число.

Приклад:  

Введення                            Виведення

90.0 -1.0 -2.0 3.0 4.0          8.9442719100Е-01


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"