Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
задания для учеников 6-9 классов

Задача Electives

   У гімназії гуртки з інформатики та фізики відвідують N учнів. Фізикою займаються F гімназистів. При цьому S із них ходять ще й на інформатику.

   Скільки учнів відвідують лише інформатику та лише фізику?

  Технічні умови. Програма читає з клавіатури 3 цілих числа NF та S (N<=109), введених через пропуск. Програма виводить на екран через пропуск 2 цілих числа – кількість гімназистів, які відвідують лише гуртки з інформатики, та кількість учнів, які захоплюються лише фізикою.

  Приклади

      Введення:  46  34  20
      Виведення:  12  14

      Введення: 84  57  31
      Виведення: 27  26

Задача Ticket2018.   Автобусні квитки в рулоні пронумеровані з  1  до 999999.  Складіть програму,  що визначить кількість щасливих   квитків   в    деякому   діапазоні,  знаючи номери першого та останнього квитків  діапазону. Щасливими називають ті квитки,  в яких сума перших трьох цифр номера   дорівнює сумі трьох останніх цифр.

Технічні умови. Програма Ticket2018 читає з пристрою стандартного введення  два натуральних числа– номер першого квитка діапазону та номер  останнього квитка  діапазону. Програма виводить на екран шукану величину.

Приклад

Введення 3 10000

Виведення 219

 

Задача Chord.   Є коло  радіуса R  з координатами центра x,y. Пряма, паралельна одній з координатних осей, задана  координатами двох своїх точок. Якої довжини відрізок прямої лежить всередині кола?

Технічні умови. Програма Chord читає в одному рядку через пропуск  цілі  числа - радіус кола,  координати x y центра та  координати x1 y1 та x2  y2  точок  прямої. Всі числа цілі і не перевищують за абсолютною величиною 1000000000. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине дійсне число – шукану довжину відрізка. Якщо коло і пряма не перетинаються, вивести 0. Число можете не округлювати.

 

Приклад

Введення                                                          Виведення

5  0 0  4 1 4 2                                                  6.00

 


Задача Virus. В комп'ютері фірми Megasoft завівся страшенний вірус. Головний програміст фірми Гілл Бейтс запідозрив, що цей вірус переставляє якимось чином слова в тексті. Щоб написати антивірус, він надрукував вхідний текст повідомлення, а потім заражений. Обидва тексти вмістились кожен в одному рядку, містять тільки англійські літери та пропуски. Допоможіть визначити, як потрібно переставити слова в тексті, щоб його вилікувати. 

Технічні  умови. Програма Virus вводить з пристрою стандартного введення два рядки - вхідний і заражений (довжина кожного рядка не перевищує 255 символів). Програма виводить на пристрій стандартного виведення порядок, в якому треба переставити слова. Якщо це неможливо, надрукувати 0

Приклади
Введення

megasoft is a best corporation

is corporation best megasoft a

Виведення

2 5 4 1 3

Введення 

megasoft is a best corporation

is corporation megasoft a good

Виведення

0

Задача Carp. Друзі кіт та собака  поїхали порибалити, маючи намір привезти додому  не менше N карасів. За перший день вони  зловили по одному карасю. Але вночі кіт зголоднів і половину з’їв. В наступні дні собаці вдавалось виловлювати вдвічі більше карасів, ніж в попередній день і ще два, а кіт ловив на 5 карасів більше, ніж собака. Але вночі кіт з’їдав стільки риби, скільки за всі попередні ночі та ще одну. Скільки днів вони проведуть біля річки?

Технічні умови. Програма читає з пристрою стандартного введення одне число N- кількість спійманих карасів  (2≤N≤1000000000).   Програма виводить на пристрій стандартного виведення кількість днів, протягом яких кіт та собака ловили рибу.

Приклад.

Введення

20

Виведення

3

Пояснення до прикладу. В перший день кіт і собака спіймають по рибині, кіт одну з’їв.  У другий день пес піймав 2*1+2=4 риби, а кіт 4+5=9, кіт з’їв 2 риби. Залишиться 11 риб. У третій день пес піймає 2*4+2=10 риб, а кіт 10+5=15. Кіт з’їсть 4 риби, залишиться 21.


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"