Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Digits

Задача Digits

Дано натуральне число K. Знайти найменше число кратне К, всi цифри якого однакові (користуємось, звичайно, десятковою системою числення).
Технiчнi умови.
Ви вводите з клавiатури число K (2<= K<=1000). Ви виводите на екран цифру i 
кiлькiсть цих цифр в числі. Якщо розв'язку не iснує, вивести 0 0.
Приклад.
Введення:
37
Виведення:
1 3


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"