Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Math2018

Задача Math2018. Легендарнi числа - то є такi числа, якi можна подати у виглядi ab ·ba, де a та b - різні цiлi числа. Напишіть програму, яка перевіряє число на «легендарність».

Технічні умови. Програма Math2018 читає з пристрою стандартного введення  цiле число N, що не перевищує 106 за абсолютною величиною - число для перевiрки. Програма виводить на пристрій стандартного виведення два рiзних цiлих числа a та b через пропуск, які за модулем не повиннi перевищувати 106. Якщо число не може бути подане в заданому вигляді, вивести 0 0.

Приклади

Введення

72
30375

Виведення

2 3
5 3

Пояснення до прикладiв: У першому варіанті маємо 72 = 23·32. Звернiть увагу, що можна було вивести пару «3 2» замiсть пари «2 3».

У другому варiантi 30375 = 35 ·53.


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"