Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
M3Z4

Задача M3Z4

Знайти значення виразу S=S1/S2. Де S1 - сума, а S2 - добуток всіх послідовних цілих чисел від N до M. (N менше M).

Технічні умови

Програма читає з клавіатури через пропуск натуральні числа N, M (1<=N,M<=32767, N<M) і виводить на екран єдине дійсне число - шукане S.

Приклади

Введення
1 2
Виведення
1.5
 

Введення
1 5
Виведення
0.125

Введення
3 5
Виведення
0.2

 


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"