Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Derivative

Задача Derivative

 Назвемо число  P1 похідним числа P, якщо  P1 дорівнює сумі кубів цифр, що стоять на непарних позиціях та сумі квадратів цифр, що стоять на парних позиціях числа P. Назвемо число  Pk похідним k-го порядку числа P якщо для всіх 1<ik число Pi є похідним  числа Pi-1. Дано натуральне число P. Знайдіть його похідне k-го порядку.
Технічні умовиПрограма читає числа P і k, записані через пропуск (1P, k109). Програма виводить на екран єдине число – Pk
.
 Приклад
Введення:
16  3
Виведення:
379
Примітка:
Термін «похідне число», що використовується в цій задачі, не має нічого спільного з подібними термінами вищої математики.


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"