Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
    
© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"
МАТЕМАТИКА
          
  
29 апреля - 4 мая
2001 года

VIII міжрегіональна олімпіада з математики, фізики 
та інформатики 

"Турнір чемпіонів"

Завдання з математики

1. (6 балів) Нехай n – більше за одиницю натуральне число, a1,a2, ...,an – такі додатні числа, що їхній добуток дорівнює одиниці. Довести, що серед них можна вибрати такі два числа ai та aj(1<= i<>j<=n ) що справджуватиметься нерівність 

ai2(1+2aj3)>=3

2. (6 балів) Задано неперервну функцію f: [-2001;2001] -->[-2001;2001]. Довести, що існують такі числа a,b є [-2001;2001], що

f(a)+f(b)=a-b

3. (6 балів) В кожній клітинці таблиці розміру 10x10 записано натуральне число, яке не перевищує десяти, причому числа в будь-яких двох клітинках, що мають принаймні одну спільну вершину, є взаємно простими. 
Довести, що якесь число в цій таблиці зустрічається щонайменше 17 разів. 

4. (7 балів) Дано опуклий п’ятикутник ABCDE, в якому ABC = AED = 900,BAC = DAE. Нехай K – середина сторони CD, а P – точка перетину прямих AD і BK , Q– точка перетину прямих AC і EK
Довести, що BQ=PE

1 травня 2001 року


На виконання роботи відводиться 3 години

Використання калькуляторів не дозволяється

 

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"