Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Приложение B. Правила отправки и приёма решений

Додаток B. Правила надсилання та приймання рішень

Розв'язком задачі є текст програми на одній з мов: Pascal, C, C++ чи Python.

По кожній задачі Ви можете надіслати не більше одного рішення. Розв'язки приймаються до початку наступного туру.

Розв'язки можна надсилати перевіряючій системі, відправивши на адресу olymp@olymp.vinnica.ua лист наступного змісту:

Тема листа:
NetOI-2007 Solution
Текст листа:
SOLUTION_FORM
CODE:
Ваш ідентифікаціонний код
PROBLEM: Код задачі
LANGUAGE: PAS/C/CPP (залишити потрібне)
SOURCE:
...
Тут повинен знаходитись текст програми...
...
END_SOLUTION_FORM

В одному листі можливо надсилати рішення декількох задач, для кожної задачі порібно заповнити свою форму.

Розв'язок задачі можливо надіслати через веб-форму безпосередньо з браузера
В будь-якому випадку повторний розв'язок не приймається!!!

Під час туру учасникам доступна он-лайн перевірка розв'язку на тесті, що пропонується в умові задачі. Після завершення туру учасники можуть перевіряти в режимі on-line свої розв'язки на повному наборі тестів. НЕ ПЛУТАЙТЕ ОН-ЛАЙН ПЕРЕВІРКУ З НАДСИЛАННЯМ РОЗВ'ЯЗКУ!

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"