Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Положение о проведении интернет-олимпиад

Додаток 1 до наказу
Міністерства освіти
і науки України
від "06".11.2002 р.
№ _____638______

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади з базових дисциплін (далі - Інтернет-олімпіади) є інтелектуальними змаганнями школярів, які проводяться з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації через мережу Інтернет.
1.2. Інтернет-олімпіади з базових дисциплін проводяться серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з таких дисциплін: математика, фізика, астрономія, хімія, біологія, географія, інформатика, економіка, історія, основи правознавства, українська мова та література, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).
1.3. Основними цілями проведення Інтернет-олімпіад є:
- подальше вдосконалення системи пошуку та роботи з обдарованими учнями;
- підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення базових дисциплін, залучення школярів до дослідницької роботи;
- стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними інформаційними технологіями.
1.4. Організаторами змагань є Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої освіти Міністерства освіти і науки України, а також Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, в містах Києві та Севастополі міських державних адміністрацій.
1.5. Для організації та проведення змагань наказом Міністерства освіти і науки України створюється центральний та базові (за місцем організації змагань) організаційні комітети в регіонах України (окремо по предметах або по групі предметів). Для перевірки виконання завдань створюються журі олімпіад, до складу яких залучаються фахівці наукових установ, вищих навчальних закладів, працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителі, аспіранти та студенти. Базові оргкомітети підпорядковуються центральному оргкомітету.
1.6. Інтернет-олімпіади проводяться на загальних засадах та принципах, визначених "Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 р. №305. Відповідно до зазначеного Положення, з урахуванням вимог чинного "Положення про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін", базовими оргкомітетами змагань з відповідних дисциплін розробляються Правила проведення Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з певної дисципліни, що затверджуються Міністерством освіти і науки України. Інтернет-олімпіади є оригінальним видом змагань, проведення яких не ставить на меті заміну традиційних олімпіад з базових і спеціальних дисциплін.
1.7. Для складання завдань Інтернет-олімпіад відповідними базовими оргкомітетами створюються комісії, до складу яких входять фахівці відповідної галузі. Члени комісії відповідають за науковий рівень, зміст завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення.


2. Порядок проведення змагань

2.1. Інтернет-олімпіади проводяться протягом року у два етапи:
І етап - відбірковий (заочний);
ІІ етап - фінальний (очний).
Кожен етап може складатися з декількох турів. Кількість турів змагань та класи, для яких складаються завдання, визначаються Правилами проведення відповідної Інтернет-олімпіади. Завдання змагань складаються по класах, відповідно до вимог навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів.
2.2. І етап проводиться заочно через мережу Інтернет, ІІ етап - у формі очних змагань на базі відповідних управлінь освіти і науки, які визначено базовими з проведення Інтернет-олімпіад з відповідних предметів.
2.3. Участь у ІІ (очному) етапі здійснюється за рахунок коштів установ, що проводять змагання, відряджають учасників, або за спонсорські кошти.
2.4. Інформація щодо проведення певної Інтернет-олімпіади, Правила проведення змагань та тексти І етапу розміщуються на веб-сайті (Інтернет-сторінці) установи, визначеної рішенням відповідного регіонального оргкомітету. Розміщення або зміна будь-якої інформації, що стосується проведення Інтернет-олімпіади, на зазначеному веб-сайті або Інтернет-сторінці, здійснюється тільки за рішенням центрального або відповідного базового оргкомітету.
2.5. Школярі, які виявили бажання взяти участь в Інтернет-олімпіаді, зобов'язані у зазначений термін зареєструватись на відповідному веб-сайті (Інтернет-сторінці), повідомивши своє прізвище, ім'я, клас, заклад навчання, домашню адресу, телефон, електронну адресу.
2.6. Порядок виконання завдань учасниками Інтернет-олімпіади визначається Правилами проведення відповідної олімпіади.

3. Учасники змагань

3.1. Участь у конкурсному заліку Інтернет-олімпіади можуть брати всі бажаючі учні загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Учасники мають право брати участь у змаганнях за клас, не молодший класу навчання у школі. Кожен з учасників змагань повинен виконувати всі завдання самостійно.
3.2. Інтернет-олімпіади є відкритою формою змагань. Поза конкурсом в Інтернет-олімпіадах можуть брати участь усі бажаючі.

4. Нагородження учасників олімпіад

4.1. Переможці Інтернет-олімпіади з базової дисципліни визначаються окремо за класами, серед учнів, які набрали найбільшу кількість балів на ІІ (очному) етапі змагань. Переможцем не може бути учасник, який на ІІ (очному) етапі набрав менше ніж третину від максимально можливої кількості балів.
4.2. Переможці змагань на підставі рішення журі нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів окремо за класами у кількості, визначеній центральним оргкомітетом Інтернет-олімпіад.
4.3. Кращі з числа переможців фінального етапу Інтернет-олімпіади, у кількості, визначеній Міністерством освіти і науки України, беруть участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з відповідного предмету.

5. Фінансування Інтернет-олімпіад

5.1. Витрати на організацію і проведення Інтернет-олімпіад та оплату роботи членів оргкомітету і журі здійснюють установи, що проводять змагання, відряджають учасників очного етапу олімпіади та членів оргкомітету і журі, спонсори, а також частково Міністерство освіти і науки України.


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"