Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Задания 1-го тура (13.10.06-28.10.06)
Задача Failure 

Дві залізниці перетинаються під прямим кутом. Початок координат розташовано в точці їх перетину, а координатні осі співпадають з рейками. Для запобігання аварій на перехресті чергує диспетчер, але як часто буває, він заснув на робочому місці. У той час два поїзди мчали назустріч один одному по різних коліях. Відомі швидкості поїздів, їх довжини та початкові координати "голів" поїздів, при цьому початкові координати додатні.
Визначте, чи трапиться катастрофа. 

Технічні умови: Програма читає з клавіатури кількість контрольних прикладів Т (не більше 10). Далі - Т груп по 8 дійсних чисел: V1 - швидкість першого поїзда, V2- швидкість другого поїзда, L1 - довжина першого поїзда, L2 - довжина другого поїзда, X1, Y1 - координати "голови" першого поїзда, X2, Y2 - координати "голови" другого поїзда. Усі числа не перевищують 5000, вводяться в один рядок через пропуск. Програма виводить на екран для кожного тесту 1, якщо трапилась трагедія, і   0, якщо все минулось добре. Усі числа виводяться в один рядок без пропусків між ними, а також на початку та в кінці рядка. Якщо "голова" одного поїзда чиркне "хвіст" іншого, то вважати, що всі відбулись легким переляком, а тому вивести 0

Приклад

Введення 

2 100.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 100.0 20.0 20.0 5.0 5.0 0.0 3.0 4.0 0.0

 Виведення
01 


Задача Pооl 

Стіл для нашої гри має прямокутну форму з пружними бортами і лузами по кутках. На столі знаходяться дві кульки з вбудованими датчиками пройденого шляху. Відлік шляху починається з моменту удару по одній з кульок києм і закінчується після зіткнення з іншою кулькою, але при обов'язковому дотику першою кулькою хоча б одного з  бортів. Суддя ставить кульки на початкові точки, а учасники по черзі роблять удари. Перемагає той, чия кулька пройде меншу відстань до зіткнення з другою кулькою. Написати програму, яка обчислює мінімально можливу відстань, пройдену першою кулькою.

 Технічні умови: Програма зчитує з клавіатури 2 додатніх числа XMax і YMax (кожне не перевищує 1000) - координати кутка стола (протилежний по діагоналі кут знаходиться в початку координат), і ще 2 пари дійсних чисел - X1,Y1,X2,Y2 - відповідно координати першої та другої кульок. Програма виводить на екран, не округлюючи, одне дійсне число - шукану величину.

 Приклад 

Введення 
10.0 10.0 4.0 8.0 8.0 4.0 
Виведення 
8.94427190999159Е+000 

 


Задача Area 

У деякій столиці деякої держави була фірма "Еліт-Околиця", яка займалась продажем земельних ділянок за містом. і все було б добре, якби ця фірма була чесна. Але шахраї, мало того, що забрали всі гроші та втекли за кордон, при продажу вказували неправильні межі ділянок. Ділянки завжди мали форму прямокутника з паралельними осям координат сторонами. Серед потерпілих були Петро П. і Юлія Т. і вирішили вони дізнатись, чи не взяли з них одночасно гроші за одну й ту ж землю. А якщо частина землі чи границі ділянок є спільними, з'ясувати форму спільної частини (відрізок, точка, прямокутник, не співпадають). Але оскільки Юля багато часу витрачає на заплетення своєї коси, а Петро погано вчився в школі, то цю задачу вони пропонують вирішити Вам. 

Технічні умови: Програма читає з клавіатури кількість контрольних прикладів Т (не більше 100). Далі читає Т груп по 4 пари цілих чисел в кожній - координати протилежних вершин ділянок, проданих Юлі та Петру (-1000<Хі, Уі<1000). Усі числа вводяться одним рядком через пропуски. Ваша програма повинна вивести на екран (в один рядок, без пропусків) для кожної пари ділянок: 0 - не мають спільних точок; 1 - дотикаються в одній точці; 2- перетинаються по відрізку; 3 - накладаються прямокутником.
 Приклад

Введення
2 0 0 2 2 2 2 4 0 0 0 1 1 1 2 2 3 

Виведення
20 


Задача SuperNet

 Для організації роботи нашого центру дистанційної освіти всі школи міста довелось з'єднати проводовими каналами зв'язку попарно, а в кожній школі всі проводи, що йдуть до неї, з'єднати між собою. Канал фізично є дротом  з опором R, причому ця величина однакова для всіх прокладених ліній (не варто обговорювати доцільність - так вирішили фахівці). При підключенні кожної школи, починаючи з третьої, зв'язківці вимірювали опір між кожною парою шкіл, підключених до мережі на даному етапі, використовуючи дуже точний цифровий омметр. Коли всі школи були підключені, вони порахували, скільки разів результати вимірювання виявились цілим числом. Хай це зробить і ваша програма. 

Технічні умови: Програма читає з клавіатури ціле число R - опір між кожною парою шкіл (1<=R<=10000), далі - натуральне число N (3<=N<=10000) - кількість шкіл.  Числа вводяться одним рядком через пропуск. Програма виводить на екран одне ціле число - кількість цілочисельних вимірювань. 
Приклад 
Введення
8 10 
Виведення
34 


Задача Dictionary

 У тарабарській мові N символів - перші N латинських  букв. Тарабарські слова містять всі літери, причому кожна буква зустрічається в слові один раз. Головний тарабарський філолог склав словник, у якому всі можливі слова містяться в алфавітному порядку. Допоможіть йому знайти слово за його номером. 

Технічні умови: Ви вводите з клавіатури кількість букв N (2<=N<=12) і номер слова k (1<=k<=N!). Ви виводите на екран тарабарське слово. 
Приклад: 
Введення 4 5 
Виведення adbc


Чат-консультації 16.10.06 і 17.10.06 з 19.00 до 19.30

О. Ботезату, Г.Кравець, Г.Непомнящий, Ю.Пасіхов


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"