Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Техническое обеспечение
               Технiчнi умови
Вхiднi даннi завжди коректнi. Програма повинна завершуватися з кодом виходу 0.

Програми учасникiв НЕ БУДУТЬ правильно  оцiненi,  якщо  вони виводять на екран будь-що, крiм того, що вказано в умовi, чекають вводу з клавiатури, не  вказаного  в  умовi,  працюють  з файлами  чи  звертаються  до  зовнiшнiх  пристроїв   (не    можна використовувати модулi CRT, DOS чи Graph в Pascal-i). Для трансляцiї програм  на  мовi  Pascal  використовується компiлятор Free Pascal Compiler 2.0.4. Версiї цього компiлятора для MS  DOS,  MS  Windows  i  GNU/Linux  можна  взяти   на    серверi //www.freepascal.org. Програми будуть компiлюватися в режимi сумiсностi з Borland Pascal 7.0.

 Ви можете  користуватися  iншими компiляторами, наприклад Borland Pascal 7.0,  але  при  цьому  не використовуйте розширень, що виходять за стандарт мови.    

  Для трансляцiї програм на мовах  C  и  C++  використовується компiлятор GNU Compiler Collection 4.0.2. Версiї для MS  DOS  та MS Windows можна  взяти  на  серверах  //www.delorie.com та //www.mingw.org ,  для iнших систем  його  можна  отримати  на //gcc.gnu.org
   При  компiляцiї  програм,  написаних    на    C    та    C++ використовується режим  повної   сумiсностi   з  стандартом  ANSI.Програма збирається разом з математичною бiблiотекою.

  Ви  можете користуватись iншими компiляторами, наприклад, Borland  C++  3.1,але врахуйте, що GNU C не пiдтримує його розширень, якi  виходять
за  стандарт  мови.  У  нього  немає  ключових  слiв  far,  near, бiблiотек conio, dos, io та iнших.   


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"