Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
GORNER2
Задача
 

  Задача Gorner2

   Залежно від введеного номера K (1 чи 2) обчислити значення многочлена y=anxn +...+a2x2+a1x+a0 у точці х або за схемою Горнера, або звичайним способом (сума добутків степенів змінної х та відповідних коефіцієнтів).

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури у першому рядку 2 натуральні числа: K (1 або 2) і степінь многочлена N; у наступному рядку - дійсне число x,  у третьому рядку - цілі числа an, ..., a2, a1, a0, введені через пропуск. Програма виводить на екран шукане значення многочлена.

  Приклад
          Введення:  1   3 

                              1.0 

                              7   4   -12   5              
          Виведення:  4.0

 

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"