Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Zv1

Задача Zv1. Неорієнтований ненавантажений граф задано матрицею суміжності. Кількість вершин у графі не перевищує 100. Перевірити граф на зв'язність, тобто написати програму, яка повідомляє, чи можна дістатися із будь-якої вершини графа у будь-яку.

Технічнч умови. Програма читає ї пристрою стандартного введення натуральне число n - кількість вершин графа, а далі - n стрічок по n чисел у кожному - матрицю суміжності.  Програма виводить на пристрій стандартного виведення 1, якщо граф зв'язний або 0 - якщо ні.

Приклади

Введення

5
0 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0

Виведення 

1

Введення

6
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0

Виведення

0


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"