Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Завдання 1-го туру NetOI-2010

Розв'язки можна надсилати на перевірку до 0 годин 20 листопада 2010 року.

Працює перевірка задач на авторських тестах в  режимі on-line.

 Реєстрація учасників триває.


Он-лайн відеоконсультації (відео-чат) за адресою
//disted.edu.vn.ua/index/webinar

 5 листопада 2010 року в 18-30
12 листопада 2010 року в 18-30


 Задача  Multiplication

Дано натуральне число  N. Напишіть програму, яка знайде найменше натуральне число з добутком цифр, що дорівнює  N.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури число N (1<=N<= 2147483647) і виводить на екран шукану величину. Якщо такого числа не існує, програма виводить 0.
Приклад
Введення: 10
Виведення: 25


Задача Dihlofos

Колонія мікроорганізмів живе в ізольованому Світі, де всі мікроорганізми  обмінюється один з одним «життєвими  силами». В режимі стабільності колонії для кожного мікроорганізму  кількість «життєвих сил», що він віддав іншим рівна кількості, яка від інших надійшла. Але колонію обробили дихлофосом, і процес порушився, хтось почав віддавати  більше, ніж діставалось йому, а хтось - навпаки. Природно, хтось отримав більше, і став ще стабільнішим.  Яку мінімальну кількість «життєвих сил» повинен позичити Big Boss колонії на «Великому Складі Життєвих сил» (тобто – ззовні),  щоб повернути стабільність  тим, хто її втратив?

Технічні умови.  Програма читає з клавіатури  кількість  мікроорганізмів в колонії  N (2<=n<=1000) і кількість K передач «життєвих сил» з часу обробки дихлофосом.. Далі програма читає k (0<=k<=10000) трійок чисел - зміст чергової передачі «життєвих сил» хто, кому і скільки передав (всі числа натуральні,  не більші 1000). Можливо, що один  мікроорганізм передавав «життєві сили» кілька разів одному й тому ж мікроорганізму. Всі числа розділено пропусками. Програма виводить на екран єдине число – шукану величину.  

Приклади

Введення
3 3 1 2 100 2 3 50 3 1 75
Виведення
50

Введення

4 3 1 2 15 2 3 11 4 1 14

Виведення

15


Задача Boredom2

 Вася намалював на папері в клітинку прямокутну рамку зі сторонами,  що проходять лініями сітки, та провів у ній одну діагональ. Скільки вузлів сітки, не рахуючи вершин, опинилось на цій діагоналі?

Технічні умови.  Програма  читає з клавіатури через пропуск 4 числа: X1, Y1, X2, Y2 - цілочисельні координати діагоналі рамки. Всі числа не перевищують за модулем 30000. Програма  друкує на екрані кількість вузлів сітки на цій діагоналі.

Приклади

Введення

1 1 4 4
Виведення
2

Введення
1 1 7 9
Виведення
1


Задача Runaway
На шахівниці mxn клітинок стоїть король. Нехай k - мінімальна кількість ходів, за які король може потрапити на край шахівниці. Клітинку на краю шахівниці назвемо оптимальною, якщо король зможе дістатись до неї за k ходів. Знайдіть кількість оптимальних клітинок.
Технічні умови.
Программа Runaway читає з клавіатури 4 натуральних числа: кількість рядків m та стовпчиків n (1<=m, n<=1000) і координати короля - номер рядка x (1<=x<=m) та стовпчика y (1<=y<=n). Програма виводить на екран шукану кількість оптимальних клітинок.
Приклад
Введення
6 7 2 6
Виведення
5


Задача GearSet

Зубчата передача складається з N шестерень, осі обертання яких знаходяться на одній прямій. На шестернях нанесено однакові мітки, які в початковому положенні механізму попарно співпадають (див. малюнок). Скільки обертів зробить перша шестерня  до того моменту, коли мітки на всіх шестернях знову співпадуть?  

 

Технічні умови. Програма читає з клавіатури число N – кількість шестерень (2≤N≤10), далі, через пропуск – N чисел Z1, Z2,…Zn – кількість зубів кожної з шестерень      (5<=Zi<=90). Програма виводить на екран єдине число – шукану величину.

 

Приклад

Введення

3  8  15  12

Виведення

15

 


завдання підготували В.Бондар, Г.Непомнящий, А.Присяжнюк, Ю.Пасіхов


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"