Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Lesson1_1
Одинична матриця

Задача Lesson1_1

Дано натуральне число N. Необхідно отримати одиничну матрицю порядка N. Одинчною називається квадратна матриця, в якій елементи на головній діагоналі (номер рядка дорівнює номеру стовпчика) - одиниці, а решта еленментів - нулі.

Технічні умови: Програма зчитує з клавіатури натуральне число N (1<=N<=20).  Програма має вивести на екран шукану одиничну матрицю. Елементи матриці розділяються пропуском.

Приклад

Введення
 

Виведення


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"