Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
POLYGON2016

D. Багатокутник

Задача Polygon2016. Нехай маємо деякий опуклий n-кутник. Вам необхідно провести у ньому n діагоналей таким чином, щоб з кожної вершини виходило не більше 2 даігоналей.

Вхідні дані

Вхідний рядок містить єдине число n(4 ≤ n ≤ 2 * 104).

Вихідні дані

Якщо розв’язку не існує, виведіть єдине число «-1».  Інакше у n рядках виведіть n різних пар чисел, кожне з яких позначає вершини, які з’єднує одна з діагоналей. Кожна з діагоналей має бути виведена рівно 1 раз.

 

Приклад

Вхідні дані

8

Вихідні дані

1 5

2 6

3 7

4 8

2 4

6 8

1 7

3 5


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"